Terms and Conditions for the regular classes

(English text below)

Als je je voor de wekelijkse lessen in schrijft geldt het volgende:

 • Annulering voor aanvang van het blok; volledige restitutie van het lesgeld min €4 administratie kosten.
 • Annulering na aanvang van het blok: geen restitutie.
 • Het is mogelijk om iemand anders te vinden die jouw plek inneemt, als je zelf onderling de betaling regelt en het de organisatie laat weten.
 • Na registratie kom je automatisch op de wachtlijst. Zodra we een plek voor je hebben, ontvang je een e-mail met betalingsdetails en een termijn waarbinnen je moet betalen. Als we je betaling niet binnen die termijn ontvangen hebben, gaat jouw plek naar de volgende op de wachtlijst.
 • Als je vergeet de kortingsmogelijkheid aan te vinken terwijl je daar wel recht op hebt, kunnen we op verzoek het verschil terug storten, min €4 administratie kosten.
 • Bij onjuist gebruik van de korting, zullen we je vragen om alsnog het gehele bedrag te betalen.
 • De organisatie kan je registratie annuleren en betaling terugstorten als het niveau waarvoor je jezelf ingeschreven hebt niet juist is. Als je twijfelt over jouw niveau, neem dan contact op met de docenten.
 • Een betaling zonder geldige registratie is GEEN registratie, als er geen plek voor jou is in de les zullen we het geld terugstorten min €4 administratie kosten.
 • Nadat je jezelf als een single leider hebt opgegeven halen we een volger van de wachtlijst af, en vice versa. Je kan je dus niet met terugwerkende kracht met iemand samen als koppel inschrijven.
 • Swing in Utrecht is niet aansprakelijk voor eventuele ongelukken, schade of diefstal tijdens de les.
 • Jij en je eventuele danspartner worden toegevoegd aan de mailinglist van Swing in Utrecht’s nieuwsbrief.

When you register for the weekly classes, the following conditions apply :

 • Cancellation before the start of the term: full restitution of the fee minus €4 for administration costs.
 • Cancellation when classes already started: no restitution.
 • It is allowed to find someone in your place if you organise payment yourself and let the organisation know.
 • After registration you will be automatically put on a waitlist. As soon as we have a spot for you, you will receive and e-mail with payment details and a term within which you need to pay. If we did not receive your payment within that term, your spot will go to the next person on the waitlist.
 • If you forget to tick the discount box while you are entitled to it, we can refund you the difference on request minus €4 for administration costs.
 • If you were not entitled to the discount, we will ask you to transfer the proper amount of money.
 • The organisers are allowed to restitute your payment and cancel your subscription if the level your subscribed to is not appropriate. If in doubt, ask your teachers before you subscribe.
 • Payment without registration is NO registration, if there is no space for you in the class we will refund your money minus €4 for administration costs.
 • After signing up as a single lead we will match you to a single follow from the waitinglist, and vice versa. After that you cannot register as a couple with someone else anymore, when we already made another follow happy.
 • Swing in Utrecht is not responsible for any physical injuries, personal damage or loss during the classes.
 • You and your dancepartner (if applicable) will be added to Swing in Utrecht’s mailinglist for its newsletter.

Terms and Conditions for a Workshop

 • Early bird prices count for the day the payment is received if applicable.
 • Full restitution of the fee minus €4 for administration costs when you cancel more than a month before the workshop.
 • Half price restitution minus €4 for administration costs when you cancel between a month and a week before the workshop.
 • There is no restitution if you cancel in the last week before the workshop or on the day itself.
 • Payment should be received within 7 days after your registration, or your place will be given away.
 • YOU ARE ALLOWED to find someone in your place if you organise payment yourself and let the organisation know.
 • The organisers of the workshop are allowed to restitute your payment and cancel your subscription if the level your subscribed to is not appropriate. If in doubt, ask before you subscribe.
 • The organisers are not responsible for any personal damage or loss during the workshop.
 • The organisers cannot be held liable for any physical injuries incurred during any of the workshops, including aerials.
 • You and your dancepartner (if applicable) will be added to Swing in Utrecht’s mailinglist for its newsletter.

 

© Swing In Utrecht - Dank aan Roland MacDonald voor de website. Foto's: Jackson Choo, Joost Wegman, Rose Vonk & Hanneke van Deutekom